Kính gửi Quý khách!

Để được hỗ trợ hoặc tư vấn chung về Dịch vụ, Quý khách liên hệ với Chuyên viên CSKH qua email: cskh@tofu.vn

Để góp ý, phản ánh về Chất lượng Dịch vụ, Quý khách liên hệ với Ban Quản trị qua email: quanly@tofu.vn


Trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng, sử dụng dịch vụ của order.tofu.vn!